Súhlas na marketingové účely

Dávam svoj priamy a jednoznačný súhlas pre komunikáciu s marketingovým účelom

 

• Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti Per Evo s.r.o..

 

Uprednostňujem komunikáciu týmto spôsobom:

• e-mail      •  pošta      •  telefonicky     • SMS

 

• Súhlasím s tým, aby spoločnosť Per Evo s.r.o. poskytla moje osobné údaje spoločnosti Umbrella Group s.r.o. a aby táto spracúvala moje osobné údaje a kontaktovala ma na vyššie uvedené účely¹

 

• Ďalej chcem prijímať personalizované ponuky produktov a služieb spoločnosti Per Evo s.r.o. , ktoré identifikovala na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe používania produktov a služieb²

 

Som si vedomý práva, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať³

 

[1]     Súhlasím s tým, aby spoločnosť Per Evo s.r.o. poskytla moje osobné údaje, ktoré som jej uviedol a ktoré získala v súvislosti s mojim správaním (napr. meno, priezvisko, tel.č., email, osobné preferencie) spoločnosti Umbrella Group s.r.o. Táto ma tiež môže kontaktovať vybraným spôsobom komunikácie v súvislosti so svojou činnosťou za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách,  ako aj na prieskum trhu. Uvedené spoločnosti si môžu vzájomne poskytovať aktualizácie.

 

[2]     Súhlasím s tým, aby sa moje osobné údaje používali na vytváranie individuálneho profilu zákazníka s použitím štatistického postupu. Vďaka tomuto zákazníckemu profilu budem dostávať marketingovú komunikáciu s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný, napr. personalizované ponuky od spoločnosti Per Evo s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) a Umbrella Group s.r.o. Tiež súhlasím s tým, aby na vyššie uvedené účely prevádzkovateľ poskytol môj zákaznícky profil partnerským spoločnostiam a aby ma tieto oslovovali s obsahom, ktorý bude pre mňa relevantný. Súhlasím s tým, aby tieto moje údaje boli použité v rámci vytvárania zákazníckeho profilu:

  1. kontaktné údaje ako napr. meno a priezvisko, adresa, tel. č., email;
  2. doplnkové informácie a moje preferencie ako napr. obľúbená predajňa, záujmy a záľuby;
  3. identifikačné údaje ako napr. číslo zákazníka, číslo zmluvy);
  4. história zákazníka ako napr. prijatie ponúk, údaje o objednávkach, údaje o kúpe tovaru.

 

[3]     Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Pokiaľ odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely, nebudem už dostávať žiadnu marketingovú komunikáciu. Súhlas môžem odvolať cez Online formulár alebo iným spôsobom ako je uvedené v Politike ochrany osobných údajov. Týmto spôsobom môžem požiadať aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa mojich údajov a práv si môžem prečítať na stránke Politika ochrany osobných údajov.

Zavolajte teraz