Vedenie spoločnosti

Aleksandr Maksimcuk
Aleksandr Maksimčuk
Konateľ spoločnosti

Fakturačné údaje

Per Evo s.r.o.
155 930 41 Mierovo

IČO: 50800809
DIČ: 2120484146

Spoločnosť Per Evo vykonáva finančné sprostredkovanie podľa zákona č.186/2009Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) ako podriadený finančný agent samostatného finančného agenta Umbrella Group s.r.o., zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 227333 poskytovania úverov, poistenia alebo zaistenia a kapitálového trhu. . Spôsob zápisu v NBS je možné si overiť na internetovej adrese https://regfap.nbs.sk/search.php.
Spoločnosť Per Evo, s.r.o. podlieha dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25  Bratislava, telefón: 02/57871111, E-mailový kontakt pre verejnosť: info@nbs.sk.
Zavolajte teraz