Najvýhodnejšia hypotéka pre mladých s príspevkom v roku 2018

štátny príspevok pre mladých

Vstúpením do platnosti nepopulárnych opatrení NBS v roku 2018 sa opäť sprísnili podmienky poskytovania úveru pre mladých s príspevkom.
Zmena sa týka štátneho príspevku pre mladých (špm). Ako si už určite zachytili, zmenilo sa priznávanie Štátneho príspevku pre mladých na bývanie, a teda to ani zďaleka nie je také výhodné, ako to bolo doteraz.

podmienky pre získanie príspevku

 • maximálny vek (35 rokov v čase podania žiadosti),
 • maximálny priemerný hrubý príjem (1,3 násobku priemernej hrubej mzdy),
 • účel úveru (kúpa nehnuteľnosti na bývanie, výstavba alebo rekonštrukcia),
 • výška hypotekárneho úveru (maximálna suma 50 000 €),
 • LTV (výška úveru maximálne do 70 % hodnoty nehnuteľnosti).
 • Dĺžka poskytnutia príspevku – 5 rokov

Úroky už od 0,75% pri nových a refinančných úveroch a 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Dôležitá zmena nastala vo forme, akej bude štátny príspevok pre mladých klientom poskytovaný. Doteraz štátny príspevok dostávali na mesačnej báze banky, ktoré ho klientom buď priamo zahrnuli do splátky, alebo klientom odchádzala plná splátka hypotéky a banka im prislúchajúci príspevok poukazovala následne na bankový účet.

Po novom sa forma poskytovania štátneho príspevku pre mladých mení na daňovo odpočítateľnú položku. Zvýhodnenie bude 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku), ale zároveň maximálne vo výške 400 € ročne, ( po dobu 5 rokov od načerpania úveru). Štátny príspevok tak nebude dlžník vidieť na mesačnom pohybe, ale iba raz ročne, a to tak, že zaplatí na dani z príjmov menej alebo mu daňový úrad preplatok na dani vráti.

Nový spôsob poskytovania štátneho príspevku pre mladých má oproti pôvodnému spôsobu pre klienta viaceré výhody, ale aj nevýhody.

Výhody sú:

 • Väčší výber bánk, doteraz ich množstvo bolo limitované
 • Nižšie úroky – doteraz boli príspevky na 50000€ poskytované so ŠPM v úrokovej sadzbe cca 3% a po 5 rokoch už nebolo až také rentabilne. Po novom klient vie získať príspevok na 50000€ aj pri vyššej hypotéke s rovnakou úrokovou sadzbou, kt. sa pohybuje v priemere 1,2%•

Nevýhody sú:

 • väčšia záťaž pri administrácií – ministerstvo presunulo byrokratickú záťaž na klienta, klient si tak bude musieť uplatňovať štátny príspevok v každoročnom daňovom priznaní
 • riziko nezískania štátneho príspevku – ak klient nebude mať v danom roku (oficiálny) príjem, logicky si nebude mať na čo daňovo odpočítateľnú položku uplatniť),
 • horší peňažný tok – nižšia mesačná splátka sa mení na jednorazovú platbu/úsporu).

čo to znamená pre Teba?

Vo výsledku maximálna suma pre uplatnenie daňového bonusu od roku 2018 je 2000€ za 5 rokov pri splnení podmienok, čo je menej ako pri pôvodnom ŠPM, pri výške úveru 50000€, no pri väčšej hodnote úveru sa rentabilita mení.

My Ti rozumieme.
Ušetríme Ti čas, urobíme najvýhodnejší návrh, vybavíme administratívu, nájdeme nehnuteľnosť a poskytneme profesionálne zmluvy.

Pomôžeme Vám ?

So všetkým Ti poradia naši špecialisti, vďaka čomu sa môžeš venovať príjemnejším aktivitám.

oslovili sme Ťa, oslov aj Ty nás

Zavolajte teraz